O mne

Mgr. Simona Hanová

Teším sa, že ste tu!

Ak ste sa preklikali až sem, predpokladám, že sú oblasti vo vašom živote, ktoré by ste chceli zmeniť. 

* Ste unavení z pocitu úzkosti a stresu?

* Chcete si užívať maličkosti života?

* Potrebujete podporu pri veľkej zmene ?

* Cítite sa zaseknutí vo svojich vzťahoch?

* Máte starosti so školou alebo prácou 24/7?

Som tu, aby som vám pomohla prostredníctvom individuálneho psychologického poradenstva, pomocou ktorého vás budem sprevádzať na ceste k zmene.

"Medziľudské vzťahy sa rozvíjajú v dialógu. Bez dialógu zostávame zakonzervovaní v izolácii."

- Esther Perel

Moje skúsenosti​

Štúdium

Magisterské štúdim psychológie som absolvovala na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Aktuálne sa vzdelávam v psychoterapeutickom výcviku v prístupe zameranom na človeka (PCA) Carla J. Rogersa a taktiež v akreditovanom terapeutickom výcviku v individuálnej schematerapii.

Krízová linka

Pracovala som na Krízovej linke pomoci, kde som poskytovala podporu, poradenstvo a emocionálnu pomoc mladým ľudom v akútnych krízových situáciách (tragické a traumatické udalosti, suicidálne pokusy, domáce násilie, vojnové udalosti, rôzne typy strát, kybergrooming a pod.

Absolvované vzdelávania

Mám za sebou dlhodobý akreditovaný výcvik v krízovej intervencii a taktiež kurz psychologického a sociálneho poradenstva v online priestore. Absolvovala som množstvo ďalších vzdelávaní v oblasti artefiletiky, arteterapie, nenásilnej komunikácie, či relaxačných techník.

Pôsobenie v školstve

V Modernej modelovej škole v Bratislave som sa ako psychologička venovala individuálnemu a skupinovému poradenstvu, prevencii a intervencii pre deti, adolescentov a ich rodičov. Špecializovala som sa najmä na pomoc deťom s ADHD, úzkosťami, depresiou, poruchami príjmu potravy a sebapoškodzovaním.

Podcast a podnikanie

V podcaste Na rovinu online s hosťami debatujem o duševnom zdraví a snažím sa tak prispieť k čo najväčšej destigmatizácii v tejto oblasti.

Pred štúdiom psychológie som sa venovala dlhé roky vlastnému podnikaniu a som rada, že mám možnost neustále sa učiť nové veci.

Etika

Pracujem pod supervíznym dohľadom a vo svojej práci sa riadim Etickým kódexom, ktorého súčasťou je zachovávanie dôvernosti a mlčanlivosti.

Sledujte ma na Instagrame.